Projekty realizowane przez UTW AWF Warszawa

1. SKOK NA KULTURĘ, 2010-2013

Projekt finansowany przez Urząd miasta dzielnicy Bielany
2. CZTERY PORY ROKU AKTYWNEGO SENIORA, ASOS  wrzesień   2012 – czerwiec 2013Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

3. SPOŁECZNY AS (Społeczny Aktywny Senior), ASOS  październik – grudzień 2013

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

4. SKOK PO ZDROWIE, ASOS marzec – grudzień 2014

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 5. UCZĘ SIĘ, ĆWICZĘ, DZIAŁAM, ASOS marzec – grudzień 2015

Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

6. MIĘDZYPOKOLENIOWA AKADEMIA AKTYWNOŚCI 2014

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

7. MIĘDZYPOKOLENIOWA AKADEMIA AKTYWNOŚCI 2015 ASOS maj – czerwiec 2015

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

8. LIDER POMYŚLNEGO STARZENIA SIĘ 2016,  wrzesień – grudzień 2016

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

9. AKADEMIA ZDROWIA BEZPIECZNEGO SENIORA 2018, marzec – grudzień 2018

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10. STREFA AKTYWNEGO SENIORA 2019-2022

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

11. FABRYKA FORMY SENIORA 2022-2025

Projekt współfinansowanego przez Urząd Miasta s. Warszawy

Zadzwoń do UTW AWF Warszawa