Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczął swą działalność z początkiem roku 2009 z inicjatywny JM Rektora oraz pracowników naukowych uczelni, związanych z problematyką osób starszych.

UTW AWF stanowi centrum kształcenia osób dorosłych, gdzie szczególny nacisk kładzie się na aktywizację ruchową seniorów, kształcenie w zakresie zdrowego stylu życia, działań profilaktycznych i promocji zdrowia.

W naszej ofercie programowej znajdują się zajęcia: z gimnastyki prozdrowotnej (oparte na Programie Rekreacji Ruchowej Osób Starszych, autorstwa dr hab. prof. AWF Ewy Kozdroń), marsze z kijami, zajęcia w wodzie, tańce, gimnastyka specjalistyczna, joga, turystyka, trening pamięci, lektoraty językowe oraz warsztaty komputerowe, fotograficzne i rysunkowe.

Wiedzę teoretyczną studenci mogą zdobywać podczas cotygodniowych ciekawych wykładów oraz seminariów.

Tematyka wykładów: rekreacja ruchowa, turystyka, medycyna, antropologia, historia sztuki, socjologia, etyka, biologia, gerontologia, żywienie, psychologia, literatura, socjologia, choroby cywilizacyjne, seksualność seniorów, zdrowie kobiet, zarządzanie, rehabilitacja i inne.

Seminaria: literatura, poezja, zdrowy styl życia, promocja zdrowia, aktywność ruchowa w sztuce i inne, odbywające się w dwóch blokach tematycznych – Piękno Słowa i Świat oczami Kultury.

Nasi studenci mają również możliwość uczestnictwa w imprezach organizowanych na rzecz seniorów, takich jak: Piknik Rekreacyjny „SENIORADA” organizowany na rzecz warszawskich seniorów przez Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej ESPAR 50+ przy współpracy ze studentami AWF oraz Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, organizowany przez Forum 50+ Seniorzy XXI wieku!

Zapraszamy do naszego działu VIDEO

Zadzwoń do UTW AWF Warszawa