OFERTA EDUKACYJNA UTW AWF NA ROK AKADEMICKI 2022/23

wykłady tematyczne medycyny, zdrowego stylu życia i historii i sztuki, turystyki i prawa

Gimnastyka specjalistyczna to:

Gimnastyka prozdrowotna – zajęcia mające na celu poprawę sprawności krążeniowo – oddechowej, w których zaleca się wysiłek aerobowy umiarkowany o intensywności (40-60 % możliwości maksymalnych ćwiczącego). Stosuje się ćwiczenia wytrzymałościowe i ogólnorozwojowe.

Gimnastyka Zdrowy Kręgosłup – to ćwiczenia gimnastyczne ukierunkowane na profilaktykę chorób aparatu ruchu tj. bóle kręgosłupa, choroby reumatyczne czy osteoporoza. Są to ćwiczenia mające na celu zwiększenie czucia własnego ciała szczególnie dotyczy to mięśni głębokich (np mięśnie kegla). Zawarte są w tej formie aktywności elementy Pilatesa dostosowanego dla tej formy wiekowej.

Nordic Walking Celem autorskiego programu Nordic Walking jest przede wszystkim nauka poprawnej techniki chodzenia z kijami oraz podniesienie sprawności fizycznej jak również wydolności fizycznej aerobowej. W tym roku dodatkowo zostaną wprowadzone specjalne kije Bungy Pump aby jeszcze skuteczniej zwiększać siłę, równowagę i wydolność uczestników zajęć.

Mental Nordic Walking + siłownie plenerowe jest przede wszystkim nauka poprawnej techniki chodzenia z kijami oraz podniesienie sprawności fizycznej jak również wydolności fizycznej aerobowej. Wprowadzenie ćwiczeń siłowych dodatkowo pozwoli zwiększyć poziom siły mięśniowej Mental Nordic Walking to marsz z kijami w połączeniu ze specjalnymi zadaniami umysłowymi (np odejmowanie od 197 co pięć wartości) Celem tego marszu jest wzrost intensywności poznawczych procesów przetwarzania informacji, który w efekcie końcowym pobudzi mózg aby w większym stopniu angażował się w zadania lokomotoryczne. Dodatkowo podczas zajęć będą organizowane okazjonalne Rajdy Nordic np. Mikołajkowy Rajd Nordic Walking, Walentynkowy

Warsztaty psychologiczne – nastawienie psychiczne i motywacja do działania, zwiększenie bezpieczeństwa psychicznego i wzmocnienie swojej samooceny oraz asertywnej postawy, jak radzić sobie z emocjami, które towarzyszą opiece, zwłaszcza opiece nad osobą bliską, jak zrozumieć tą osobę i nie przekroczyć granicy świadomego wykluczenia z normalnego życia.. Warsztaty stanowią zaproszenie do wkroczenia na drogę samodoskonalenia przy pomocy profesjonalnej i specjalistycznej wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania psychiki, a także przy pomocy wiedzy o samym sobie.

Joga wzmocnienie mięśni posturalnych. W strukturze zajęć najwięcej miejsca zajmuje ćwiczenie asan (pozycji jogi). Każde zajęcia kończą się relaksem, w czasie którego seniorzy uczą się prawidłowego oddechu i rozluźniania swojego ciała. Zwiększenie świadomości ciała pozwala poczuć się w nim lepiej, mieć z nim lepszy kontakt i być bardziej uważnym na jego potrzeby i sygnały, a tym samym zredukować stres i wyciszyć myśli.

Aqua fitness (Gimnastyka w wodzie) Program zajęć uwzględnia potrzeby tej grupy wiekowej i ma na celu dążenie do poprawy sprawności fizycznej przede wszystkim zwiększenie ruchomości w stawach oraz poprawa koordynacji ruchowej. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są w pasach wypornościowych aby zapewnić bezpieczeństwo ćwiczących oraz stworzyć możliwość prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Forma szczególnie rekomendowana dla osób z nadwagą i otyłością a jej atrakcyjność zwiększają liczne przybory wykorzystywane podczas zajęć.

TAI CHI jako forma ćwiczeń fizycznych posiada wiele zalet dających jej przewagę nad innymi metodami. Ćwiczenia te są zrównoważone, samoregulujące się i nie narażają ciała na działanie sił gwałtownie ścinających czy szarpiących, które często prowadzą do urazu. Dzięki tym cechom ćwiczenia tai chi mogą być wykonywane przez osoby o różnym poziomie sprawności. Zajęcia te w UTW AWF przewidziane są w dużej mierze dla osób o niskim poziomie sprawności funkcjonalnej lub będących w trakcie rehabilitacji (po przebytych chorobach np. układu ruchu lub układu krążenia), które nie mogą wykonywać ćwiczeń w pozycjach niskich lub ze zbyt dużą intensywnością.

Język angielski nauka języka na 2 poziomach początkującym i średniozaawansowanym. Celem zajęć jest doskonalenie wszystkich umiejętności językowych – czytania pisani, rozumienia ze słuchu, a w szczególności mówienia. Każdy semestr zawiera inny materiał leksykalny i gramatyczny

Trening pamięci – celem zajęć jest usprawnienie pamięci pogarszającej się z wiekiem. Osłabienie pamięci jest skutkiem zmian zachodzących w mózgu, którego praca pogarsza się na starość, podobnie jak dzieje się z pracą serca, wątroby i innych organów. Należy pamiętać jednak, że nie wszystkie aspekty pamięci osób starszych ulegają osłabieniu – umysł funkcjonuje wystarczająco dobrze, żeby móc uczyć się nowych umiejętności i przyswajać informacje. Niektórzy do naprawdę późnego wieku kontynuują pracę naukową i są aktywni zawodowo. Starość może być nawet okresem szczytowych osiągnięć, jeśli odpowiednio zadbamy o swój umysł.

Podczas zajęć z treningu pamięci na UTW uczymy się jak zapamiętywać za pomocą skojarzeń. Odkrywamy jak wiele potrafi nasz mózg. Ćwiczymy koncentrację, niezbędną w codziennym funkcjonowaniu, tempo pracy oraz myślenie. Ponadto wykonujemy specjalnie dobrane ćwiczenia, które pobudzają jednocześnie obie półkule mózgu, co jest gwarancją skutecznego zapamiętywania.

Warsztaty artystyczne mają na celu rozwinięcia zdolności artystycznych i manualnych. W autorskim programie przewidziane jest wykonywanie ozdób z filcu jak również na ozdób an Boże Narodzenie i Wielkanoc nauka techniki dequpage oraz innych

Warsztaty fotograficzne tu poznamy solidne podstawy fotografii. Tematyka zajęć jest rozległa: portret, pejzaż, makrofotografia, fotografia nocna, to tylko niektóre z tematów jakie będziemy omawiać. Nie zabraknie zająć z kompozycji obrazu oraz środków wyrazu w fotografii.


Warsztaty taneczne

Warsztaty edukacyjne z udziałem policji

Warsztaty samoobrony

Tenis stołowy

Kino seniora

Zadzwoń do UTW AWF Warszawa