KOMUNIKAT DOT.WYCIECZKI “SZLAKIEM MARII WALEWSKIEJ” – SOBOTA 20.04.2024

Zbiórka uczestników o godz. 7.45. Wyjazd o godz. 8.00 sprzed PKiN od strony Kinoteki.
Pierwsze 5 rzędów po obu stronach autokaru jest zarezerwowanych dla osób, które zgłosiły chorobę lokomocyjną.

Pozostałe osoby zajmują miejsca dowolnie.
Proszę o punktualność!

Helena Krajewska Remisiewicz
Koordynator UTW ds. turystyki

Zadzwoń do UTW AWF Warszawa