Zapraszamy na kolejne spotkanie filmowe

QULTURA RELAX

zaprasza na kolejne spotkanie Klubu Filmowego,

które odbędzie się w czwartek 4 stycznia o godzinie 17.00
w Klubie Relax Qultura w AWF, ul. Marymoncka 34.

Pokażemy film Anemos w reżyserii Fabrizio Guarducci’ego.
Film zachęca widza do zdefiniowania sensu życia
oraz wzniesie-nia się poza codzienność i poszukiwania wewnętrznej boskości.

Zadzwoń do UTW AWF Warszawa