Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2022/2023 UTWAWF.

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego na polanie Jakubów w poniedziałek 12 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie naszego roku akademickiego.
W programie spotkania był wykład pracownika edukacyjnego pani Katarzyny Fidler na temat Kampinoskiego Parku Narodowego, który utworzony został 16 stycznia 1959 roku z inicjatywy profesorstwa Romana i Jadwigi Kobendzów.
Od 1998 roku Park jest członkiem Eurosite, europejskiego stowarzyszenia organizacji zajmujących się ochroną przyrody, natomiast od roku 2000 Park znajduje się na światowej liście rezerwatów biosfery UNESKO-MaB pod nazwą Rezerwat Biosfery „Puszcza Kampinoska”.

W granicach Kampinoskiego Parku Narodowego znajduje się historyczna Puszcza Kampinoska.

Pani Katarzyna Fidler przedstawiła proces kształtowania się, ponad 20 tysięcy lat temu, krajobrazu Puszczy Kampinoskiej w okresie ostatniego zlodowacenia, zwanego północnopolskim aż do czasów dzisiejszych. Obecny krajobraz Puszczy Kampinoskiej tworzą przede wszystkim wydmy i bagna.

Pani Katarzyna Fidler ciekawie opowiadała o skarbach kampinoskiej flory (roślinności puszczańskiej) i faunie (świecie zwierząt).

Największym z 50 gatunków ssaków jest łoś, będący symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego. Występują sarny, dziki, jelenie, wiele gatunków ptaków.

Nad niektórymi ciekami wodnymi oraz starorzeczami Wisły i doliną Bzury spotykane są wydry i bobry. Bobry są bardzo cenne dla puszczy, ponieważ przyczyniają się do poprawy naturalnej retencji wodnej, zniszczonej wieloletnią nieprzemyślaną melioracją odwadniającą, prowadzoną przed powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego.

W Parku żyje 15 gatunków nietoperzy, 6 gatunków gadów, a wśród nich: padalec (beznoga jaszczurka), zaskroniec, gniewosz plamisty (wąż), żmija zygzakowata.

Przedstawicielami drapieżników są m.in. kuny, lisy, jenoty i rysie, które po niemal 200 latach nieobecności powróciły do puszczy. Reintrodukcja rysia spowodowana była brakiem dużych drapieżników, pełniących rolę naturalnych regulatorów liczebności zwierzyny. Eksperyment rozpoczął się w 1992 roku, pierwsze koty wypuszczono na wolność w 1994 roku. Obecnie kilka rysi ze swoim potomstwem żyje na wolności. Na zakończenie wykładu pani Katarzyna Fidler mówiła o niespodziankach jakie mogą nas spotkać ze strony świata zwierząt.

Przypomniała zasady, które obowiązują turystów podczas pobytu w puszczy. Mówiła o udzielaniu sobie nawzajem pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz gdzie należy szukać pomocy medycznej.

Wykład był bardzo interesujący, poparty planszami i wykresami.

Po wykładzie zapłonęło ognisko i rozpoczęła się część rozrywkowa. Pogoda była piękna, świeciło słońce, byliśmy w świetnych humorach. Piekliśmy przy ognisku kiełbaski i owoce. Niektóre Seniorki śpiewały piosenki z naszego śpiewnika, pozostałe prowadziły ciekawe rozmowy.
W trakcie części rozrywkowej podziękowaliśmy naszej kochanej pani profesor Ewie Kozdroń za serce i czas jaki poświęca Seniorom na naszym uniwersytecie.

Czas na polanie Jakubów upłynął nam w świetnej atmosferze. Wszyscy cieszyliśmy się wspólnie spędzonym czasem. Do zobaczenia w październiku br. 
Opracowała: Maria Wojnarowska.

Zadzwoń do UTW AWF Warszawa