Wybory nowej Rady Programowej Słuchaczy – klik

Zbliżają się wybory nowej Rady Programowej Słuchaczy. W związku z tym zwracamy się z prośbą, szczególnie skierowaną do nowych słuchaczy, aby zgłaszali swoje kandydatury.
Wieloletni słuchacze naszego UTW są również mile widziani.
Prosimy o przesyłanie swojej kandydatury wraz z krótką informacją o sobie, w terminie do dnia 27 kwietnia br na adres: utwawfinfo@wp.pl .
Prosimy także o podanie czym chcielibyście się zajmować pracując w Radzie, jakie są Wasze zainteresowania i pasje.
Nasza Rada koordynuje działania programowe, a poszczególne osoby zajmują się – zgodnie z zainteresowaniami:
– turystyką
– rekreacją
– kulturą
– programowaniem wykładów
– oraz rozwiązywaniem problemów związanych z zajęciami, które nurtują naszych słuchaczy.
Praca w Radzie Programowej Słuchaczy odbywa się na zasadach wolontariatu. W składzie Rady powinno być co najmniej 5 osób .Kadencja Rady trwa 3 lata. Spotykamy się kilka razy w roku na spotkaniach stacjonarnych oraz kontaktujemy się telefonicznie lub przez Internet.
Nadrzędnym organem dla Rady jest Zarząd UTW AWF, któremu przewodniczy prof. Ewa Kozdroń.
Na zgłoszone wcześniej kandydatury odbędzie się glosowanie w dniu 11 maja br po wykładzie.
Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym dniu po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną.
W jakim kształcie i jak sprawnie będzie w kolejnych latach działał nasz Uniwersytet będzie zależało od nas wszystkich, nie tylko od Rady Programowej Słuchaczy.
Mamy nadzieję, ze wśród naszych słuchaczy są pasjonaci różnych dziedzin i zechcą podzielić się z nami swoimi zainteresowaniami. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Prosimy również o liczną frekwencję w dniu 11.05.2023 / czwartek/!

Rada Programowa Słuchaczy: Helena Krajewska Remisiewicz, Ewa Wasińska, Maria Wojnarowska, Ewa Bogusławska.

Zadzwoń do UTW AWF Warszawa