UTW AWF Warszawa

Szanowni Państwo,

 Serdecznie zapraszamy zapoznania się z programem wycieczki 1–dniowej – piątek 11.06.2021 r. SZLAK JABŁKOWYNA POŁUDNIOWYM MAZOWSZU –CIEKAWOSTKI ZIEMI GRÓJECKIEJ.

 Jest to wycieczka plenerowa dla małej 20 osobowej grupy. Warunkiem uczestniczenia w wycieczce jest dokument zaszczepienia na covid i nie będzie od tego żadnych odstępstw. Powyższy warunek jest ustalony z Zarządem i Radą UTW AWF.

 W momencie zapisu na wycieczkę trzeba będzie przesłać skan dokumentu zaszczepienia.

 Wycieczka będzie dofinansowana przez UTW AWF, ale warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpłata wpisowego, którą członkowie UTW AWF wpłacili w roku akademickim 2019/2020 i w semestrze letnim nie uczestniczyli w żadnych zajęciach oferowanych online przez UTW AWF. Wtedy ta opłata przeszła na rok akademicki 2020/2021.

 Osoby, które wykorzystały w/w wpłatę będą musiały zapłacić pełną kwotę tj 130 zł. Słuchacze,  którzy korzystali w bieżącym roku akademickim z zajęć online / ćwiczenia i wykłady/ i wpłacili wpisowe za rok akademicki 2020/2021 otrzymają dofinansowanie. Wysokość dofinansowania będzie podana po zamknięciu listy zapisów.

  Zapisywać można się do dnia 24 maja br telefonicznie lub mailowo u Heleny Krajewskiej Remisiewicz /tel.608109000/. Przypominam, ze zapis musi być udokumentowany zaświadczeniem o zaszczepieniu na Covid / przesłanie skanu mailem lub mmesem/.

  Po 24.05.br po zamknięciu listy i sprawdzeniu czy jest wplata wpisowego będę informowała o dofinansowaniu lub o braku dofinansowania. Należność za wycieczkę trzeba będzie wpłacić na konto BP PITUR do dnia 31 maja 2021r.

 Termin wycieczki: 11 czerwiec 2021 / piątek/.

 PROGRAM wycieczki - informacje w pliku PDF