UTW AWF Warszawa

Gala w Ratuszu Dzielnicy Bielany, pn. „Miejsce przyjazne bielańskim seniorom”

Jubileusz 10-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF uświetniło przyznanie naszej Uczelni honorowego tytułu „Miejsce przyjazne bielańskim seniorom”. Tytuł taki wręczany jest na Bielanach piąty raz. Inicjatorami tej akcji są Bielańska Rada Seniorów i Urząd Dzielnicy Bielany.  Uroczystość wręczenia pamiątkowej statuetki w postaci anioła oraz pisemnego certyfikatu miała miejsce w dniu 18.10.2019 r. w bielańskim Ratuszu. Na nasz UTW oddano najwięcej, bo aż 100 głosów. Inne organizacje, które wraz z nami odbierały ten zaszczytny tytuł, nawet nie zbliżyły do tego wyniku.

Gala składała się z trzech części. W pierwszej części artystycznej grał bułgarski duet gitarowo-skrzypcowy. Ze sceny popłynęły piękne walce, tanga, standardy wodewilowe, operetkowe i operowe. Wirtuozerskie wykonanie utworów zostało nagrodzone gromkimi brawami. Druga część oficjalna związana była z wręczeniem tytułów przez Burmistrza Dzielnicy Grzegorza Pietruczuka i Przewodniczącą Bielańskiej Rady Seniorów Krystynę Żebrowską. Ze strony naszego Uniwersytetu tytuł odebrała i podziękowanie wygłosiła Ewa Wasińska członek Rady Programowej. Trzecią część uroczystości stanowił smaczny poczęstunek. Gala w Ratuszu była bardzo uroczysta i sympatyczna.

Opracowała Ewa Wasińska