UTW AWF Warszawa

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

W dniu 22 października 2019 roku odbyła się w auli głównej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF. Inauguracja połączona była z rozpoczęciem obchodów jubileuszu 10-lecia UTW AWF.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Pani prof. dr hab. Ewa Kozdroń powitała przybyłych gości i licznie zgromadzonych słuchaczy Uniwersytetu przypominając, że działalność naszej uczelni oparta jest na ideach głoszonych przez prekursorkę wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku Panią prof. AWF dr Halinę Szwarc.

W swoim wystąpieniu prof. Ewa Kozdroń wspominała pierwsze dni działalności naszego Uniwersytetu podkreślając, że UTW AWF powstał z inicjatywy prof. Henryka Sozańskiego i pani Barbary Rotnickiej. Zarząd Stowarzyszenia UTW AWF uroczyście uhonorował te osoby nadaniem im tytułu Honorowego Członka UTW.

Prof. Ewa Kozdroń podkreśliła również, że do działalności UTW AWF czynnie przyczyniają się osoby, bez których aktualna działalność Uniwersytetu byłaby uboższa i znacznie trudniejsza. Za zasługi w owocnej współpracy z naszą Uczelnią  tytuł „Przyjaciel UTW AWF” otrzymały następujące osoby i instytucje:

     1. Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk
     2. Stowarzyszenie Absolwentów AWF na czele ze Zbigniewem Sikorą
     3. Bielańska Rada Seniorów na czele z Krystyną Żebrowską
     4. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kolejnym punktem programu uroczystości był pokaz bardzo ciekawego filmu, który ukazał różne aspekty działalność UTW AWF w okresie 10 lat istnienia.

Następnie osobom, które przyczyniły i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju naszego Uniwersytetu przyznano tytuł „Honorowy Członek UTW AWF”. Do osób tych należą:

     1. Lena Fajbusiak
     2. Anna Mikołajewska
     3. Alicja Olczak
     4. Anna Rutkowska
     5. Ewa Wasińska
     6. Helena Krajewska Remisiewicz
     7. Barbara Ludwikowska

Nasz UTW nie istniałby, gdyby nie wspaniali wykładowcy i instruktorzy współpracujący na co dzień z naszymi seniorami. Uznaniem ich pracy było wręczenie podziękowań. Otrzymali je m.in.: prof. Michał Lenartowicz – prorektor ds. studenckich i kształcenia AWF, prof. Krzysztof Zuchora, dr Piotr Kociszewski, dr Maria Sadowska, mgr Bożena Surowiec i mgr Agata Kozdroń oraz Podkomisarz Magdalena Strzeżek.

Podziękowaniami zostały uhonorowane również najbardziej zasłużone starościny grup, które bardzo pomagają w działalności Uniwersytetu i Rady Programowej Słuchaczy:

     1. Maryla Izydorczak
     2. Maria Wojnarowska
     3. Krystyna Starszuk
     4. Elżbieta Witkowska
     5. Rajmund Grygorowicz  członek Rady Programowej Słuchaczy

Podziękowania nie ominęły również założycielki i najważniejszej osoby na naszym Uniwersytecie Pani prof. Ewy Kozdroń. Otrzymała Ona  poza ciepłymi słowami kosz pełen pięknych kwiatów.

Na zakończenie uroczystości prof. Krzysztof Zuchora wygłosił ciekawy wykład pt. „AWF - przyjazne miejsce”.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu studentów Gaudeamus Pani prof. Ewa Kozdroń uroczyście ogłosiła rozpoczęcie roku akademickiego 2019/2020.