UTW AWF Warszawa

Nasza wizyta w Zamku Królewskim

Muzealny rok akademicki 2019/2020 rozpoczęliśmy w dniu 10 października 2019 r. od obejrzenia dwóch wystaw w Zamku Królewskim. Pierwsza z nich zatytułowana „36xRembrandt” zorganizowana została z okazji 350 rocznicy śmierci największego w historii malarza holenderskiego Rembrandta (1606-1669), a druga pn. „Poczet królów polskich wizerunki władców na medalach i monetach” ukazuje ewolucję w portretowaniu władców na wybijanych na ich polecenie medalach i monetach. Naszym przewodnikiem był współpracujący od lat z UTW AWF niezastąpiony Sławomir Szczocki.

Wystawa wpisująca się w obchody roku rembrandtowskiego zawiera dwa duże obrazy olejne znajdujące się w kolekcji Zamku, podarowane 25 lat temu przez Karolinę Lanckorońską, są to „Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie”. Obrazom towarzyszą rzadko dostępne dla szerszej publiczności rysunki oraz grafiki Rembrandta z innych polskich kolekcji, tworząc razem grupę 36 autorskich dzieł wielkiego Holendra.

Portrety władców na medalach i monetach ulegały zmianom. W średniowieczu był to portret schematyczny, renesans wprowadził realizm, a szczyt piękna osiągnęły medale w epoce Wazów. Najdroższe monety, warte klika milionów złotych z wizerunkiem Zygmunta III Wazy, również są na wystawie. Odstani król Polski, wielki mecenas sztuki Stanisław August, swój obraz idealizował. Jemu jednak zawdzięczamy cykl medalionów przedstawiających wizerunki polskich królów na podstawie obrazów Bacciarellego. Do dziś powstają poczty władców Polski – i takie dzieła również ukazuje bardzo ciekawie zaprezentowana wystawa.

Licznie uczestniczący w zwiedzaniu wystaw słuchacze naszego Uniwersytetu byli pod wrażeniem ciekawych eksponatów i barwnych opowieści przewodnika.

Opracowała Ewa Wasińska