UTW AWF Warszawa

 

 Wyprawa do Muzeum Narodowego

 W dniu 10.01.2019 liczna reprezentacja naszego UTW odwiedziła wystawę pn. „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918” w Muzeum Narodowym. Wystawa stanowi zwieńczenie programu „3xNiepodległa” przygotowanego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Głównym założeniem ekspozycji, czyli zgromadzonych w 7 salach dzieł sztuki, jest skonfrontowanie wydarzeń historycznych z przemianami kulturowymi u progu odrodzonego państwa.

 Słuchacze naszego Uniwersytetu obejrzeli twórczość wielkich polskich malarzy i rzeźbiarzy, a także liczne dokumenty związane z epoką wojny, walki i kształtowania się wolnej ojczyzny. Wśród najważniejszych prac znalazły się dzieła Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej, Tadeusza Makowskiego, Witolda Wojtkiewicza, Wojciecha Kossaka, Stanisława Fabijańskiego, Władysława Wankie, Leopolda Gottlieba, Leona Wyczółkowskiego i dziesiątków innych artystów zamieszkałych na ziemiach polskich i poza nimi.

 Tą wystawą, która jest zdecydowanie skromniejsza i mniej imponująca niż wystawa na Zamku Królewskim, a również nie tak kameralna i sympatyczna jak wystawa w Domu Spotkań z Historią, nasz Uniwersytet zakończył przegląd ekspozycji związanych ze 100-leciem niepodległości Polski.

 Opracowała Ewa Wasińska