UTW AWF Warszawa

Dnia 3 października już 7 raz słowa "Gaudeamus igitur" obwieściły początek nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Akademii Józefa Piłsudskiego W Warszawie. Na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/18  przybyło blisko 160 słuchaczy, których po wakacyjnej przerwie przywitała Prezes UTW AWF profesor Ewa Kozdroń.

 W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością  JM Rektor AWF Andrzej Mastalerz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, Prezes UTW im. Haliny Szwarc Irena Moskal oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa w osobach Prezesa Zbigniewa Sikory oraz członka Zarządu dr Joanny Kalecińskiej.

JM Rektor AWF wyraził swoje zadowolenie widząc tak licznie przybyłych słuchaczy i otworzył nowy rok akademicki. Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, który zaprosił  słuchaczy na Bielańskie Dni Seniora. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów AWF Zbigniew Sikora zaprosił seniorów UTW AWF do współpracy jak również do spędzania czasu wolnego w Klubie Relax Qultura, którego uroczyste otwarcie nastąpi 10 października br. o godzinie 13.00.
Po części oficjalnej Pani Profesor Ewa Kozdroń nagrodziła drobnymi upominkami oraz podziękowała Radzie Słuchaczy i Starościnom za owocną pracę w poprzednim roku akademickim.