UTW AWF Warszawa

Zajęcia w UTW AWF ruszyły pełną parą. Słuchacze z dużym zaangażowaniem przystąpili do udziału w zajęciach w nowym roku akademickim. Bogata oferta edukacyjna w UTW AWF przyciągnęła już ponad 180 uczestników, którzy w tym tygodniu tradycyjnie mogli przystąpić do badań dotyczących poziomu sprawności funkcjonalnej oraz poznawczej.

Przez kolejne trzy miesiące UTW AWF realizuje projekt LIDER POMYŚLNEGO STARZENIA współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na prośbę słuchaczy zwiększono do 2 godzin zajęcia z JOGI, a do naszej oferty edukacyjnej ponownie wróciły zajęcia z TAI CHI.

Dzięki realizacji projektu LIDER POMYŚLNEGO STARZENIA zwiększono liczbę zajęć Treningu Pamięci. „Staraj się utrzymać swoją duszę młodą i drżącą aż do starości." George Sand