UTW AWF Warszawa

ADRES:  ul. Marymoncka 34, budynek SPORTÓW WALKI, pokój nr 6 (parter).