UTW AWF Warszawa

 Program  wykładów UTW AWF Warszawa

w roku akademicki 2018/2019 – semestr zimowy

Wtorek 11.30 AULA

LP

DATA

TEMAT

PROWADZĄCY

1.

2.10.2018

Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019

prof. dr hab.  Ewa Kozdroń

2.

09.10.2018

Wirtualny spacer po Akademii Wychowania Fizycznego

 mgr Waldemar Dorcz

3.

16.10.2018

 Upadki – przyczyny i skutki ich występowania

 dr Anna Leś

4.

23.10.2018

Wisła  nasza rzeka i jej polska uroda

Joanna Angiel

5.

30.10.2018

Znaczenie i bezpieczeństwo stosowania GMO w produkcji leków i przemyśle spożywczym

dr Jacek Połosak

6.

06.11.2018

Legiony

mgr Sławomir Szczocki

7.

13.11.2018

Bezpieczeństwo

w cyberprzestrzeni

Beata Zarach

8.

20.11.2018

Seksualność w starszym wieku

prof. Zbigniew Lew Starowicz

9.

27.11.2018

Wpływ mięśni dna miednicy na bezpieczeństwo ruchu cz. II

mgr Katarzyna Popławska

10.

04.12.2018

 Sprawny umysł = Bezpieczny Senior

mgr Przedniczek Magdalena

11.

11.12.2018

Działalność sekt w środowisku osób starszych

dr Jaros Elżbieta

12.

18.12.2018

Impresariat artystyczny

 Słowo i Muzyka

Anna i Tomasz Ostrowscy

13.

08.01.2019

Madera – portugalska wyspa wiecznej wiosny

dr Piotr Kociszewski

14.

15.01.2019

Warszawa wielokulturowa

Elżbieta Zatorowska

Tematyka wykładów może ulec zmianie