UTW AWF Warszawa

 

 

 Od 1 stycznia 2019 będą obowiązywały opłaty wg cennika, który zamieszczamy poniżej: 

W roku akademickim 2018/2019

 W roku akademickim 2018/2019 I SEMESTR - LETNI OPŁATY
za bieżące miesiące będą przyjmowane u starostów grup oraz w sekretariacie
w następujących terminach:

- za miesiąc luty do 23.01.2019

- za miesiąc marzec  do 20.02.2019 (oraz wpisowe na II sem. letni dla słuchaczy obecnych)

- za miesiąc kwiecień do 20.03.2019

- za miesiąc maj do 26.04.2019

- za miesiąc czerwiec do 24.05.2019

 Zapisy dla NOWYCH słuchaczy na II sem. letni roku ak. 2018/2019 odbędą się

 w dniach 20-21.02.2019 w godzinach 8.00-10.30

 Osoby, które nie dokonają opłat w w/w terminach nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach UTW-AWF