UTW AWF Warszawa

OFERTA EDUKACYJNA UTW AWF NA ROK AKADEMICKI 2020/21

 wykłady tematyczne medycyny, zdrowego stylu życia i historii i sztuki, turystyki i prawa

Warsztaty
Warsztaty językowe język angielski - celem zajęć jest doskonalenie wszystkich umiejętności językowych - czytania pisani, rozumienia ze słuchu, a w szczególności mówienia. Każdy semestr zawiera inny materiał leksykalny i gramatyczny.

 

Trening pamięci - celem zajęć jest usprawnienie pamięci pogarszającej się z wiekiem. Osłabienie pamięci jest skutkiem zmian zachodzących w mózgu, którego praca pogarsza się na starość, podobnie jak dzieje się z pracą serca, wątroby i innych organów. Należy pamiętać jednak, że nie wszystkie aspekty pamięci osób starszych ulegają osłabieniu – umysł funkcjonuje wystarczająco dobrze, żeby móc uczyć się nowych umiejętności i przyswajać informacje. Niektórzy do naprawdę późnego wieku kontynuują pracę naukową i są aktywni zawodowo. Starość może być nawet okresem szczytowych osiągnięć, jeśli odpowiednio zadbamy o swój umysł.

Podczas zajęć z treningu pamięci na UTW uczymy się jak zapamiętywać za pomocą skojarzeń. Odkrywamy jak wiele potrafi nasz mózg. Ćwiczymy koncentrację, niezbędną w codziennym funkcjonowaniu, tempo pracy oraz myślenie. Ponadto wykonujemy specjalnie dobrane ćwiczenia, które pobudzają jednocześnie obie półkule mózgu, co jest gwarancją skutecznego zapamiętywania.

 

Warsztaty twórcze

Warsztaty artystyczne mają na celu rozwinięcia zdolności artystycznych i manualnych. W autorskim programie przewidziane jest wykonywanie ozdób z filcu jak również na ozdób an Boże Narodzenie i Wielkanoc nauka techniki dequpage oraz innych

 

Warsztaty fotograficzne

Warsztaty taneczne

Warsztaty edukacyjne z udziałem policji

Warsztaty samoobrony

Tenis stołowy

Kino seniora

Gimnastyka specjalistyczna to:

Gimnastyka prozdrowotna - zajęcia mające na celu poprawę sprawności krążeniowo - oddechowej, w których zaleca się wysiłek aerobowy umiarkowany o intensywności (40-60 % możliwości maksymalnych ćwiczącego). Stosuje się ćwiczenia wytrzymałościowe i ogólnorozwojowe.

Gimnastyka Zdrowy Kręgosłup - to ćwiczenia gimnastyczne ukierunkowane na profilaktykę chorób aparatu ruchu tj. bóle kręgosłupa, choroby reumatyczne czy osteoporoza. Są to ćwiczenia mające na celu zwiększenie czucia własnego ciała szczególnie dotyczy to mięśni głębokich (np mięśnie kegla). Zawarte są w tej formie aktywności elementy Pilatesa dostosowanego dla tej formy wiekowej.

Nordic Walking

Celem autorskiego programu Nordic Walking + Bungy Pump jest przede wszystkim nauka poprawnej techniki chodzenia z kijami oraz podniesienie sprawności fizycznej jak również wydolności fizycznej aerobowej. W tym roku dodatkowo zostaną wprowadzone specjalne kije Bungy Pump aby jeszcze skuteczniej zwiększać siłę, równowagę i wydolność uczestników zajęć.

 

Aqua aerobic (Gimnastyka w wodzie) Program zajęć uwzględnia potrzeby tej grupy wiekowej i ma na celu dążenie do poprawy sprawności fizycznej przede wszystkim zwiększenie ruchomości w stawach oraz poprawa koordynacji ruchowej. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są w pasach wypornościowych aby zapewnić bezpieczeństwo ćwiczących oraz stworzyć możliwość prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Forma szczególnie rekomendowana dla osób z nadwagą i otyłością a jej atrakcyjność zwiększają liczne przybory wykorzystywane podczas zajęć.

Joga dla kręgosłupa

Tai -Chi