UTW AWF Warszawa

HARMONOGRAM ZAPISÓW


HARMONOGRAM ZAPISÓW

PONIEDZIAŁEK 27.09.2021 13.00-15.00

ŚRODA 29.09.2021 10.00-12.00

Aby usprawnić nasze działania prosimy o wypełnienie  DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ UTW AWF dostępnej w zakładce DOKUMENTY http://www.utwawf.pl/index.php/dokumenty Deklaracja będzie również dostępna od piątku przed sekretariatem na tablicy ogłoszeń.

W tym roku będzie możliwość dokonania opłat za  zajęcia na konto UTW AWF ale zapisy do poszczególnych grup będą odbywały się w naszym sekretariacie w PAWILONIE SPORTÓW WALKI pokój nr 6

Niewykorzystane opłaty semestralne u osób, które nie uczęszczały na zajęcia UTW AWF automatycznie przechodzą na  semestr zimowy roku akademickiego 2021/22