UTW AWF Warszawa

Pamiętamy...

 


TEN DZIEŃ JEST TAKI INNY. Święto zmarłych to czas, gdy wspominamy bliskich, ale również tych, którzy stanowili naszą społeczność.
W tym roku odeszli od nas:
Lena Fajbusiak
Barbara Mikołajczyk-Brzuchacz
Elżbieta Potocka
Jerzy Krzemiński
oraz mgr Stanisław Łuć

Niech pozostaną w naszej pamięci.