UTW AWF Warszawa

  Instruktorzy i Wykładowcy UTW AWF Warszawa

 

JOANNA PIOTROWSKAnordic walking

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nauczyciel dyplomowany , trener II klasy w piłce siatkowej, trener Nordic Walking PFNW/INWA i Bungy Pump IOAI. Instruktor i członek zarządu w UTW-AWF WARSZAWA jak również koordynator  projektów finansowanych przez MPiPS i MSiT.
W latach 2009-2012 Członek Zarządu INWA (International Nordic Walking Federation). Koordynator Komitetu Naukowego. Autorka szkoleń, programów nordic  walking oraz artykułów naukowych
i branżowych z zakresu aktywności i sprawności fizycznej dzieci
i młodzieży oraz osób starszych.

EWA PIOTROWSKA- CAŁKApływanie

 Doktor nauk o kulturze fizycznej, prekursorka Aqua Fitnessu w Polsce. Jako jedyna w Polsce posiada uprawnienia  trenerskie Aquatic Excercise Association (AEA). Autorka  artykułów dotyczących wpływu ćwiczeń w wodzie na parametry sprawności fizycznej.

Prowadzi kursy instruktorskie i programy Aqua Fitness ukierunkowane na profesjonalnych sportowców, seniorów oraz aqua terapię.

JOANNA CZEKALSKApływanie

 MAGDALENA PRZEDNICZEK, trening pamięci 

Absolwentka Wydziału Psychologii SWPS, obecnie doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. W pracy badawczej zajmuje się tematyką treningów poznawczych. Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów. Od 2013 r. jest właścicielką Szkoły Pamięci i prowadzi szkolenia z zakresu treningu pamięci i metod efektywnego uczenia się z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami.

Od 2005 r. wolontariuszka w Fundacji Mam Marzenie, spełniającej marzenia chorych dzieci, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

AGATA KOZDROŃgimnastyka prozdrowotna

EDYTA SIENKIEWICZkomputery 

 Dr Anna Kopiczko

Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Trener II klasy lekkiej atletyki, instruktor rekreacji ruchowej specjalność fitness nowoczesne formy gimnastyki, instruktor gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, instruktor narciarstwa klasycznego, instruktor TRX Suspension Training. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w panelach Aktywność Fizyczna Seniorzy i Choroba a dieta/Choroby układu kostno-stawowego .
Zainteresowania naukowe to w szczególności: uwarunkowania gęstości mineralnej kości, wpływ aktywności fizycznej na układ kostny, a także sposób żywienia w populacji ogólnej i wśród sportowców.